Arhiva 3/2 (2018)

IMPRESUM I SADRŽAJ

POVODOM DVESTA GODINA OD OBJAVLjIVANjA SRPSKOG RJEČNIKA VUKA KARADžIĆA (1818–2018) (ur. Zoja Karanović)

Zoja Karanović, Obredna leksika i ritualna praksa u vezi s rođenjem u Srpskom rječniku (1818) Vuka Stefanovića Karadžića 9‒22
Sofija Miloradović, Predlozi kao odredničke reči u Vukovom Srpskom rječniku (1818) 23‒36
Gordana Štasni, Žarko Bošnjaković, Složenice s nultim sufiksom u Vukovom Srpskom rječniku (1818) i njihovi nemački i grčki ekvivalenti 37‒53
Maja Kalezić, Prilog proučavanju srpske istorijske fitonimije: Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik: istolkovan njemačkim i latinskim riječma (1818) 55‒64

POVODOM STO PEDESET GODINA OD ROĐENjA TIHOMIRA R. ĐORĐEVIĆA (1868–1944)

Vesna Marjanović, Tihomir Đorđević i narodne igre 67‒79
Svetlana Mirčov, Prepiska Tihomira R. Đorđevića i Jovana N. Tomića 81‒89
Aleksandra Popin, Arapov grob u Novom Pazaru 91‒106
Marina Mladenović Mitrović, Narodne pripovetke u rukopisnoj zbirci Tihomira Đorđevića u Etnografskoj zbirci Arhiva SANU 107‒123

ISTRAŽIVANJA I GRAĐA

Andrej N. Vlasov, Valerija I. Eremina, Aleksandr N. Rozov, Serija Byliny Svoda russkogo folʹklora i rossijskaja folʹkloristika (vtoraja polovina XX – načalo XXI vv.) 127–136
Milica Cvetković, Pričanja iz Gornje Kamenice 137–156
Ana Vranić, Razna folklorna građa iz Bavaništa 157–164
Bojana Đurković, Demonološka predanja i verovanja iz Novog Pazara i Raške 165–171

PRIKAZI I BELEŠKE

Smiljana Đorđević Belić, Karadžić Tihomira Đorđevića („Karadžić“ Tihomira Đorđevića. Prir. Aleksandar Nikezić, Danijela Popović Nikolić. Aleksinac, Niš: Centar za kulturu i umetnost, Ogranak SANU, 2018) 175‒177
Branko Zlatković, Knjiga o Vuku (Boško Suvajdžić. Knjiga o Vuku. Beograd: Albatros plus, 2018) 178‒181
Smiljana Đorđević Belić, Nove interpretacije epskih pesama (Lidija Delić, Mirjana Detelić, Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Glavit junak i ostala gospoda. Analize narodnih pesama. Beograd: Zavod za udžbenike, 2018) 182‒187
Nina Aksić, Što bi zimus na ovna, to je ljetos na oca (Milina Ivanović Barišić. Odevanje u okolini Beograda – druga polovina 19. i prva polovina 20. veka. Beograd: Etnografski institut SANU, 2017) 188‒190

NAUČNA KRITIKA I POLEMIKA

Zoja Karanović, Ponešto o pričanju i generisanju priče i o stvarnosti, pre svega 193–200
Svetlana Ćirković, Odgovor na prikaz zbornika radova Timok. Folkloristička i lingvistička terenska istraživanja 2015–2017 201–208
Boško Suvajdžić i Biljana Sikimić, Pismo Odboru za standardizaciju srpskog jezika 209–210

HRONIKA

Bojan Ristić, Jubilej Tihomira Đorđevića u njegovom rodnom gradu 213–217
Dejan Ilić, Povodom stogodišnjice rođenja Jeleazara Meletinskog (1918–2005) 218–223