Arhiva 5/1 (2020)

IMPRESUM I SADRŽAJ

STUDIJE I OGLEDI

Zoja Karanović, Dve srpske pesme iz Belog Timoka o sahranjivanju junaka u gori 9–27
Ana Savić, Od sećanja do legende: Terenska građa kao osnov za rekonstrukciju portreta ličnosti jedne bajalice i socijalnog konteksta bajalaštva 29–72
Irina Kovalь-Fučilo, Utračennoe mesto v vospominanijah o prinuditelʹnom pereselenii i v socialʹnyh praktikah 73–88

ISTRAŽIVANJA I GRAĐA

Dragoljub Zlatković, Žetvarske pesme iz Pirotskog okruga 91–120
Anja Glišović, Svadbene pesme i običaji Novog Pazara i okoline 121–168
Magda Milikić, Srdit Marko jezdi niz Kosovo: Terensko istraživanje o Marku Kraljeviću na Kosovu i Metohiji 169–204
Branko Ćupurdija, Krakarsko veče (1993–1997) 205–215

NAUČNA KRITIKA

Miloš Luković, Interdisciplinarni pristup istorijatu sakupljanja, objavljivanja, vrednovanja i poređenja albanskih i srpskih (južnoslovenskih) epskih pesama 219–272

PRIKAZI I BELEŠKE

Selena Rakočević, Etnomuzikološki doprinos identifikaciji i promociji muzičkog nasleđa 275–278
Marija Miljković, Čuvari identiteta 279–289
Dejan Ilić, Struktura epske pesme 291–296
Marko Đorđević, Slojevitost simbolike jelena u srpskoj obrednoj lirici 297–300
Smiljana Đorđević Belić, Krivopete: tradicija i transformacija 301–303
Dejan Ilić i Ana Savić, Folklor o bilju i bilje u folkloru 305–310
Sonja Petrović, Poslovičko nasleđe u srpskoj periodici 19. veka 311–313

HRONIKA

Katarina Nikolić, International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology: Virtual Round Table “Ethnochoreology in the Time of Physical and Social Distancing” and Study Group Business Meeting, 20–21 July 2020 317–321

IN MEMORIAM

Boško Suvajdžić, Naš veliki savremenik – Nenad Ljubinković 325–329
Jelenka Pandurević, In memoriam – Ljubomir Zuković 331–333
Dejan Krstić, Sećanje na Ljubišu Rajkovića Koželjca 335–341
Dejan Krstić, U spomen na Goluba Radovanovića 343–348