Arhiva 4/1 (2019)

IMPRESUM I SADRŽAJ

FOLKLOR POGRANIČJA: TERENSKA I KABINETSKA ISTRAŽIVANJA (Ur. Andrej B. Moroz)

Ol'ga V. Belova i Andrej B. Moroz, Narodnoe pravoslavie na pogranich'e: Obrjad Svecha i ego versii 9‒61
Tat'jana V. Volodina, Belorusskie zagovory ot narjadki: sjuzhetno-obraznaja i areal'naja harakteristika, severnorusskie paralleli 63‒96
Anna A. Ivanova, Konfessional'naja kul'tura v uslovijah jetnokul'turnogo pogranich'ja 97‒127
Biljana Sikimić, Istraživač na granici: „Nećemo o politici“ 129‒150
Željko Predojević, Slika drugih na primjeru usmene književnosti Hrvata iz južne Baranje 151‒178

STUDIJE I OGLEDI

Аna А. Plotnikova, „Vilinske pesme“: analiza jednog mitološkog motiva na osnovu novijih terenskih istraživanja 181‒192
Anne Solomon, Rain Stories: Interpreting Water Beings in the Folklore of the Southern African Khoisan and their Descendants 193‒210
Frog, Approaching Ideologies of Things Made of Language: A Case Study of a Finno-Karelian Incantation Technology 211‒257

ISTRAŽIVANJA I GRAĐA

Danica B. Đokić, Terenska istraživanja u Toplom Dolu: Folklor i usmena istorija 261–287
Zoja Karanović i Juhi Kumari, Beleške sa puta po Harijani 289–309

PRIKAZI I BELEŠKE

Danica Jović, Demonološka predanja iz Istre 313–316
Selena Rakočević, Subjektno centrirana muzička etnografija narodnog umetnika Dobrivoja Todorovića 317–320
Tatjana Tomić, Dijahronijsko i sinhronijsko izučavanje plesa 321–323

HRONIKA

Dejan Ilić, Šesti međunarodni naučni skup Udruženja folklorista Srbije 327–333