Arhiva 2/2 (2017)

IMPRESUM I SADRŽAJ

TEMAT: VODENI BIKOVI I VODENE KRAVE U USMENIM TRADICIJAMA SVETA (ur. Đorđina Trubarac Matić)

Djordjina Trubarac Matić, Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World 7‒10
Semen Makarov, Hozjain holoda i duh ozer: vodjanye byki v jakutskoj mifologii 11‒25
Tatyana Voldina, Mifologičeskie obrazy vodnyh duhov i obrjady poklonenija vode u obskih ugrov 27‒46
Suzana Đorđević Pejović i Bojan Ristić, Vodeni bik u izvorima iz Lokve: Folkloristički i dijalektološki osvrt 47‒61
Rossen Rossenov Malchev, Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa) 63‒83

STUDIJE I OGLEDI

Ekaterina Anastasova, Derevo, molnija i istorija odnoj migraci 87‒97
Ana Savić, Folklorna anegdota kao izvor za rekonstrukciju slike jednog vremena 99‒130

ISTRAŽIVANJA I GRAĐA

Zoja Karanović i Vesna Đukić, „Bele ptice leteju, presno mleko noseju“: Nekoliko zaboravljenih basmi iz Timoka 133‒139
Marina Stojanović, Porodične priče iz Glibaća (opština Pljevlja) 141‒169
Sonja Petrović, 171‒188, Nekoliko epskih pesama iz zbirke Nikole T. Kašikovića Srpske narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine (1898), Arhiv SANU, Beograd, Etnografska zbirka, br. 245

FILIP VIŠNjIĆ U SEĆANjIMA I PRIČANjIMA: POVODOM 250 GODINA OD ROĐENjA (1767–1834–2017), priredila Sonja Petrović

Vuk Karadžić, O1 Filipu Višnjiću 192‒193
Simo Milutinović Sarajlija, Dika slijepaca 194‒197
Nikola Krstić, Mušicki o Filipu Višnjiću 198‒202
Anonim, K bilješkama o Filipu Višnjiću 202‒203
Nenadović i Frankl, Varijante anegdote o opevanju krave 203‒205
Zmeanović i Poznanović, Višnjić u pričanjima 206‒211
Anonim, Podizanje spomenika Filipu Višnjiću u Grku 212‒217
Milosavljević i Poznanović, Kako je Višnjić oslepeo 218‒222
Jovan Jovanović Zmaj, O Višnjiću 222‒223

PRIKAZI I BELEŠKE

Zoja Karanović, O duhovnoj vertikali srpske kulture 229–255
Sonja Petrović, Odabrani članci Radmile Pešić 234–236
Sonja Petrović, Jubilarni zbornik radova o Vuku Karadžiću 237–240
Jelenka Pandurević, Krvca od obraza, i tome slično 241–244
Biljana Sikimić, Životna priča Gordane Rajkov 245–247
Mladen Marković, Vodič kroz pevanje iz vika 248–250
Dragana Stojanović, Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa 251–255

HRONIKA

Smiljana Đorđević Belić, Obeležavanje Višnjićevog jubileja 259–260
In memoriam: Valentina Pitulić, U spomen na profesora Vladimira Bovana 261–262